Wku

Hur till backningen active directory

Active Directory är en nätverksstruktur som lagrar domän-och nätverksinformation om alla datorer och enheter samt användarnamn och Enhetsinställningar programvara. Det finns på varje domänkontrollant i en organisation och replikerar sig mellan domänkontrollanter. Säkerhetskopiera Active Directory är viktig, eftersom en olycka med en domänkontrollant orsakar all nätverksinformation som ska förloras. Säkerhetskopiering innebär säkerhetskopiera systemets tillstånd, vilket är alla systemkomponenter som är beroende av varandra. De måste säkerhetskopieras och återställas tillsammans för korrekta resultat. Det finns olika sätt att säkerhetskopiera Active Directory med hjälp av Microsofts verktyg. Vilken som ska användas beror på Windows operativsystem som körs på domänkontrollanten.

Steg

Hur till backningen active directory. Förstå vad som utgör en bra backup att ordentligt planera ett schema för säkerhetskopiering.
Hur till backningen active directory. Förstå vad som utgör en bra backup att ordentligt planera ett schema för säkerhetskopiering.

Hur till backningen Active Directory i Windows 2000 och 2003 servrar

 1. 1
  Förstå vad som utgör en bra backup att ordentligt planera ett schema för säkerhetskopiering. Minst två domänkontrollanter bör säkerhetskopieras i varje domän, inklusive en som är en verksamhet mästare roll innehavaren. Säkerhetskopieringen bör innehålla systemets tillstånd och innehållet på systemdisken. Säkerhetskopior bör vara mindre än 60 dagar gamla.
 2. 2
  Logga in på domänkontrollanten lokalt som administratör eller en backup-operatör.
 3. 3
  Vänster-klicka på startknappen. Navigera till Program, Tillbehör, Systemverktyg. Välj "Backup". Klicka på Backup Wizard-knappen och välj "Next."
 4. 4
  Välj "back up valda filer, enheter eller datanät."
 5. 5
  Välj "system state" på skärmen som frågar vilka objekt som ska säkerhetskopieras.
 6. 6
  Klicka på plustecknet bredvid den enhetsbokstav som innehåller systemfiler för att utvidga markeringen. Välj "system disk." Klicka på "Next."
 7. 7
  Ange en mapp eller tejp enhet att säkerhetskopiera till i "var du vill spara säkerhetskopian" val.
 8. 8
  Döp filen om du använder backup, eller välj bandet som ska användas om du använder en kassett i "backup media eller filnamn" rutan.
 9. 9
  Se till att valet "prompt att ersätta data" ingår under "hur" kategorin. Om det behövs väljer du på knappen Avancerat och följ anvisningarna tills de når Media Options skärmen. Välj "Ersätt data på mediet med den här säkerhetskopian."
 10. 10
  Följ anvisningarna på "finish" skärm. Välj "Ja" för att skriva över data.

Hur till backningen Active Directory på Windows 2008-servrar

 1. 1
  Öppna Server Manager. Välj "Lägg till funktioner" och installera Windows Server Backup om det inte redan är installerat.
 2. 2
  Klicka på starta, driva och kommandot för att få till en kommandorad. Skriv "wbadmin start systemstatebackup."
 3. 3
  Lägg till parametern "-allcritical" för att säkerhetskopiera alla kritiska volymer istället för att bara systemtillståndsdata. Detta kommer att säkerhetskopiera hela volymen.
 4. 4
  Använd verktyget kommandoraden för att skapa schemalagda säkerhetskopieringar. Schemalagda säkerhetskopieringar måste backas upp till en lokal fysisk dedikerad enhet.

Tips

 • Ett alternativ är att använda en tredje part verktyg för säkerhetskopiering som stöder Active Directory-backup.

Varningar

 • En säkerhetskopia ska utföras på varje domänkontrollant. Den backup säkerhetskopierar bara upp lokala Active Directory-inställningar, inte hela företaget.